Back to top

Fókuszban a versenyképesség

Vállalkozói kihívások a termelés, fejlesztés, termékportfólió alakítása terén, az információgyűjtés a bel- és külpiacokról, kihívások a szervezetfejlesztés, HR, informatikai fejlesztés terén, mind-mind szerepeltek a kis-és középvállalkozások versenyképességének fejlesztéséért azon a kerekasztal beszélgetésen, amelyet az Enterprise Europe Network irodáját befogadó Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett. Az eseményt Pintér-Péntek Imre nyitotta meg. A négy asztalnál a vállalkozásokkal, a kamarával kapcsolatban álló intézmények, pénzintézetek, vállalkozások és a Magyar Nemzeti Kereskedőház, úgy is mint az Enterprise Europe Network magyarországi konzorciumának vezető partnere is képviseltette magát.
A kamara elnök köszöntőjében elmondta, hogy a Kis-és középvállalkozásoknak azon túl, hogy a generációváltást is meg kell oldaniuk, az üzleti életben is meg kell állniuk a helyüket, pénzügyileg is stabilak maradjanak, jövőképpel is rendelkezniük kell. A kamarára és az Enterprise Europe Network-re is számíthatnak, ha a növekedésre van igényük, akár nemzetközi színtéren is.
A négy asztalnál ülők bemutatkozás után megismerhették egy-egy vállalkozás kialakulását, működését, majd megkezdődött a vállalkozói kihívások megvitatása a termelés, fejlesztés, termékportfólió alakítása terén. Az egyik asztalnál a Darnó Hús, a másiknál a KonSys Kft, a harmadiknál a Julius-Globe Kft, a negyediknél Varga & Társa Építési és Vállalkozási Kft képviselte a hiteles vállalkozói tapasztalatokat.
A kerekasztal beszélgetés aztán folytatódott a bel- és külpiaci információgyűjtésről, a szervezetfejlesztés, a HR kihívásairól. Több olyan igény merült fel, amelyeket megoldva a vállalkozások kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek. A megoldás nem varázsütésre történik, azonban esélyt kap az, ami felszínre kerül. Országosan több hasonló fórumot rendeztek, amelyből egy országos összefoglaló esemény is kialakul. A rendezvényeken elhangzott javaslatok beépítésre kerülnek az Enterprise Europe Network országos stratégiájába.
Az Európai Unió, az ország, és a megye gazdasági sikere a kis- és középvállalkozások versenyképességére épül. A KKV-k versenyképességét számos üzletfejlesztési eszköz és szolgáltatás támogatja, az egyes üzletfejlesztési témakörökkel akár több szervezet is foglalkozik. Fontos ennek a rendelkezésre álló eszközrendszernek az áttekintése, a közös lehetőségek kialakítása, a különböző szervezetek által nyújtott szolgáltatásokban rejlő szinergiák hasznosítása. A rendezvény szervezője a kamara égisze alatt működő Enterprise Europe Network elsősorban a külpiacra jutásban nyújt segítséget a régió vállalkozásainak, kiegészítve a kamara széleskörű szolgáltatás portfólióját.
"Akkor végezzük hatékonyan és magas színvonalon a munkánkat, ha a vállalkozók mindennapi és stratégiai döntéseit információval tudjuk segíteni, legyen szó akár finanszírozási, innovációs, jogszabályi kérdésekről. Bízunk abban, hogy a beszélgetések során formálódnak olyan javaslatok, gondolatok, amiket be tudunk építeni a szolgáltatásokba." – vallják a házigazdák.
A vállalkozói igények felmérése akkor hiteles, ha maguk a vállalkozók mondják el tapasztalataikat, azokat a kihívásokat, amikkel napról-napra szembesülnek. Minden asztalnál élénk információcsere folyt, bizalmi légkörben.
A vállalkozások versenyképességéért rendezett fórum Győrben, igazi "Piactér" volt.
 


Forrás: GYMSKIK